Reklamácia

Základné rady ako postupovať pri reklamácii

  1. Opäť sa zoznámiť s Reklamačným poriadkom.
  2. Pripraviť si číslo faktúry alebo objednávky.
  3. Najprv nás kontaktujte telefonicky alebo e-mailom. Popíšte nám vzniknutý problém, poprípade pripojte fotografie vady na výrobku. Na základe týchto informácií vyhodnotíme situáciu a oznámime Vám spôsob riešenia, poprípade s Vami dohodneme vyzdvihnutie výrobku alebo iba vadné časti (výrobok musí byť riadne pripravený a zabalený na prepravu - viď. pokyny nižšie) na vami uvedenej adrese alebo Vám zašleme rovno vadnú časť, bez zasielanie celého chybného výrobku na našu adresu.
  4. Pre prípadnú korešpondenciu VYUŽÍVAJTE VŽDY AKO KORESPONDENČNÚ ADRESU LEN ADRESU SÍDLA FIRMY - Domácí potřeby KUDRNÁČ, Bruselská 442/1, Praha 2 - Vinohrady, 120 00, CZE!

 

Ako správne pripraviť výrobok na prepravu?

Pri balení výrobku je potrebné vziať do úvahy riziká možného poškodenia spojené s prepravou a tomu musí byť prispôsobený aj prepravný obal. Výrobok nie je možné odovzdávať do prepravy bez papierového obalu (zabalený iba v strečovej fólii). Tiež výrobok nezasielajte iba v pôvodnom obale, ten je súčasťou výrobku a jeho poškodenie (i len umiestnením prepravných štítkov) môže byť komplikáciou napr. pri riešení odstúpenia od zmluvy.

Predávame výrobky značiek