Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy

 

V prípade, že máte záujem z akéhokoľvek dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy, môžete tak urobiť do 14-tich dní od zakúpenia, respektíve prevzatia tovaru. Na odstúpenie od zmluvy môžete použiť nižšie umiestnený kontaktný formulár. Pre platné odstúpenie od zmluvy je nutné uviesť tieto údaje:

  • Ja, __Vaše meno a priezvisko__, odstupujem od kúpnej zmluvy.
  • číslo objednávky,
  • číslo faktúry alebo účtenky,
  • dátum prevzatia tovaru,
  • názov a cena tovaru, prípadne počet kusov,
  • číslo účtu a kód banky pre vrátenie príslušnej čiastky,

Tovar, odoslaný na Vašu adresu akoukoľvek prepravnou spoločnosťou nám zašlite späť dôkladne zabalený tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu a ani poškodeniu jeho originálneho obalu (napr. umiestnením prepravných štítkov), a to na našu korešpondenčnú adresu Domácí potřeby KUDRNÁČ, Bruselská 442/1, Praha 2 - Vinohrady, 120 00, CZE . Pri balení výrobku je potrebné vziať do úvahy riziká možného poškodenia spojené s prepravou a tomu musí byť prispôsobený aj prepravný obal. Tovar musí byť odovzdaný prepravcovi do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy. Tovar nezasielajte na dobierku!

 

Predávame výrobky značiek